December 5, 2023

New Malaysia Times

Blog News Impose Expose

Press release by PMO

pmo

Merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara hari ini,
Kerajaan ingin menjunjung kasih di atas titah penghargaan yang
dizahirkan oleh KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
kepada Kerajaan kerana telah melaksanakan Mesyuarat Khas Parlimen
yang bermula pada 26 Julai 2021.

Kerajaan sentiasa menjunjung titah pandangan KDYMM Seri Paduka
Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu sepertimana yang
dizahirkan susulan Perbincangan Khas Raja-Raja Melayu pada 16 Jun
2021 yang antara lain menekankan bahawa darurat tidak perlu
disambung selepas 1 Ogos 2021 dan perlunya Parlimen bersidang
secepat mungkin.

Berdasarkan titah pandangan ini, Kerajaan telah memutuskan untuk
mengadakan Mesyuarat Khas Parlimen bermula 26 Julai 2021. Sebagai
persediaan Mesyuarat Khas Parlimen ini, Jemaah Menteri pada 21 Julai
2021 telah mengadakan perbincangan yang teliti dan mengambil
ketetapan-ketetapan seperti berikut:

Pertama, Mesyuarat Khas Parlimen diadakan setelah mendapat
perkenan KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong;

Kedua, Jemaah Menteri tidak akan menasihati KDYMM Seri Paduka
Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk membuat Proklamasi Darurat
baharu setelah darurat sedia ada tamat pada 1 Ogos 2021; dan

Ketiga, oleh kerana darurat tidak akan disambung, Jemaah Menteri
memutuskan untuk menasihati KDYMM Seri Paduka Baginda Yang diPertuan Agong untuk membatalkan semua ordinan darurat yang
dimasyhurkan oleh Seri Paduka Baginda Tuanku sepanjang tempoh
darurat berkuatkuasa.

Susulan ketetapan-ketetapan ini, Pejabat Perdana Menteri pada 22 Julai
2021 telah menerima deraf Ordinan Darurat (Pembatalan) 2021 yang
disediakan oleh Jabatan Peguam Negara. Ordinan ini memperuntukkan
semua ordinan darurat yang dimasyhurkan oleh KDYMM Seri Paduka
Baginda Yang di-Pertuan Agong dibatalkan berkuatkuasa pada 21 Julai
2021.

Pada 23 Julai 2021, Perdana Menteri telah mengutuskan warkah kepada
KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menyembah
maklum nasihat Jemaah Menteri supaya ordinan-ordinan darurat berkenaan dibatalkan dan memohon limpah perkenan Seri Paduka
Baginda Tuanku mengenainya.

Pejabat ini mengambil maklum sebagaimana yang dizahirkan di dalam
kenyataan media Istana Negara hari ini, KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sedia maklum bahawa Seri Paduka Baginda Tuanku perlu menerima dan bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri seperti yang terkandung dalam Perkara 40 Perlembagaan Persekutuan.
Perkara 40 (1) memperuntukkan.

Pada menjalankan fungsinya di bawah Perlembagaan ini atau undang-undang persekutuan, Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri atau nasihat seseorang Menteri yang bertindak di bawah kuasa am Jemaah Menteri, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya oleh Perlembagaan ini; tetapi Yang di-Pertuan Agong berhak, atas permintaannya, untuk mendapat apa-apa maklumat berkenaan dengan pemerintahan Persekutuan yang boleh
didapati oleh Jemaah Menteri.

Manakala Perkara 40 (1A) pula memperuntukkan: Pada menjalankan fungsinya di bawah Perlembagaan ini atau undang-undang persekutuan, jika Yang di-Pertuan Agong dikehendaki bertindak mengikut nasihat, atas nasihat, atau selepas menimbangkan nasihat, Yang di-Pertuan Agong hendaklah menerima dan bertindak mengikut nasihat itu.

pmoSusulan itu, KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada
24 Julai 2021, telah menitahkan Menteri Di Jabatan Perdana Menteri
(Parlimen dan Undang-Undang) dan Peguam Negara menghadap untuk
memberikan penjelasan terperinci mengenai nasihat tersebut.

Apabila Mesyuarat Khas Dewan Rakyat bermula pada 26 Julai 2021,
semua Ordinan Darurat telah dibentang (laid) di atas meja Dewan Rakyat
selaras dengan peruntukan Perkara 150 (3) Perlembagaan Persekutuan.
Namun, Ahli-Ahli Parlimen pembangkang telah mendesak supaya Dewan
Rakyat mengungkaikan ordinan darurat yang telah dimasyhurkan oleh
KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.

Susulan itu, Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen dan Undang-Undang) sebagai Menteri yang bertanggungjawab dalam hal ehwal undang-undang telah memaklumkan kepada Ahli-Ahli Dewan Rakyat bahawa kerajaan, iaitu Jemaah Menteri, telah membuat keputusan untuk
membatalkan ordinan-ordinan darurat berkenaan.

Ini adalah suatu kenyataan fakta yang bertujuan memaklumkan kepada
Dewan Rakyat keadaan sebenarnya secara telus. Pemakluman oleh Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen dan Undang-Undang) telah menimbulkan persoalan mengenai statu perkenan KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke atas Ordinan Darurat (Pembatalan) 2021.

Oleh itu, Perdana Menteri dan Peguam Negara telah memohon menghadap KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 27 Julai 2021 pukul 12.00 tengahari untuk menjelaskan kedudukannya.

Pada sesi menghadap ini, Perdana Menteri telah sekali lagi memberikan
nasihat Jemaah Menteri mengenai pembatalan ordinan-ordinan darurat
tersebut serta membuat penjelasan atas kekeliruan yang cuba ditimbulkan oleh pembangkang dalam sidang Dewan Rakyat.

Perdana Menteri juga telah menyembah maklum pandangan Kerajaan
bahawa kesemua ordinan darurat tersebut tidak perlu diungkaikan oleh
Parlimen memandangkan Jemaah Menteri telah pun menasihati KDYMM
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk membatalkannya.

Di samping itu, sidang Parlimen yang berlangsung adalah Mesyuarat
Khas yang diadakan di bawah Peraturan Mesyuarat 11 (3) Peraturan
Mesyuarat Dewan Rakyat yang agendanya adalah penerangan menteri
dan tiada sebarang usul untuk mengungkai ordinan darurat.

Oleh sebab itu, Jemaah Menteri telah memutuskan untuk menasihati
KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk
membatalkan ordinan darurat sebelum Mesyuarat Khas Parlimen
bermula.

Kerajaan berpandangan semua tindakan yang diambil ini adalah teratur
dan selaras dengan peruntukan undang-undang dan Perlembagaan
Persekutuan.

Perdana Menteri menekankan bahawa dalam menjalankan tugas dan
tanggungjawab beliau, adalah penting untuk beliau bertindak mengikut
lunas undang-undang dan perlembagaan. Justeru, beliau menasihatkan
rakyat supaya sentiasa bertenang dan insyaAllah isu ini akan dapat
diselesaikan mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan.

PEJABAT PERDANA MENTERI
PUTRAJAYA
29 JULAI 2021